Slide trang blog
Slide trang chu
slide

Blog

Là đơn vị chuyên sản xuất nội dung truyền thông, marketing như: Phim, Ảnh, Diễn họa 3D, 360 vr tour, Tour team building, Event, Content PR, Dịch vụ báo chí, Truyền hình, Chiến lược truyền thông, Tư vấn thiết kế định hướng phát triển thương hiệu .... HOTLINE: 0915667617

Jun 13,2018

Viral Video Là Gì ? Khác Biệt Thế Nào Với TVC ?

Viral Video Là Gì ? Khác Biệt Thế Nào Với TVC ?

Read more

Jun 12,2018

4 hình thức quảng cáo youtube phổ biến

Quảng cáo video chạy trên YouTube và trên web thông qua Mạng hiển thị của Google. Với hơn 1 tỷ users, YouTube hiện tại triển khai trên 70 quốc gia và hơn 60 ngôn ngữ và cung cấp nội dung phong phú, đa dạng từ khắp nơi trên thế giới. Mạng...

Read more