Dự án 360 VR - virtual reality

  • Đơn vị: Hawee Group
  • Địa chỉ: HA NOI
  • Website: https://pt.hawee.com.vn/
  • Thực hiện bởi: DGL MEDIA VIETNAM

360 VR - Thực tế ảo nhà máy Hawee

DGL MEDIA VIET NAM - Truyền thông media thực chiến.

Là đơn vị chuyên sản xuất nội dung truyền thông, marketing như: Phim, Ảnh, Diễn họa 3D, 360VR tour, Tour teambuiding, Event, Content PR, Dịch vụ báo chí, Truyền hình, Chiến lược truyền thông, Tư vấn thiết kế định hướng phát triển thương hiệu .... HOTLINE: 0915667617 (Mr LÊ ĐỨC)