Slide trang dự án
tvc
cover
slide trang chu

WELCOME TO

DGL MEDIA VIETNAM

View project

LEDUC / photographer

Slide trang chu

WELCOME TO

DGL MEDIA VIETNAM

View project

LEDUC / photographer

slide trang chu

WELCOME TO

DGL MEDIA VIETNAM

View project

LEDUC / photographer

slide trang chu

WELLCOME TO

DGL MEDIA VIETNAM

View project

LEDUC / photographer

SLIDE DỰ AN

Dự án thực hiện

DGL media Việt Nam Là đơn vị chuyên sản xuất: Phim, ảnh, diễn họa 3D kiến trúc, nội thất, 360 VR
tour, tour teambuiding, tổ chức Event, content PR, dịch vụ báo chí, truyền hình, chiến lược truyền thông, tư vấn thiết kế định hướng phát triển thương hiệu

TVC CHÙA TAM CHÚC

Dự án

TVC CHÙA TAM CHÚC

/

TVC - Viral Video - Video maketing

TVC CLB GOLFER G78

Dự án

TVC CLB GOLFER G78

/

Giới thiệu CLB Golf

MASTER DOOR - CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN PHONG

Dự án

MASTER DOOR - CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN PHONG

/

TVC GIỚI THIỆU

Công ty CP Chứng khoán BOS

Dự án

Công ty CP Chứng khoán BOS

/

Phim doanh nghiệp

Hương bùi academy

Dự án

Hương bùi academy

/

Giới thiệu năng lực doanh nghiệp

ERATOAGENCY

Dự án

ERATOAGENCY

/

TVC QUẢNG CÁO

Nhà máy hevina

Dự án

Nhà máy hevina

/

dây truyền sản xuất

HT LUXURY

Dự án

HT LUXURY

/

THỜI TRANG