Trang chu
slide
tvc
slide trang chu

WELLCOME TO

DGL MEDIA VIETNAM

View project

LEDUC / photographer

slide trang chu

WELCOME TO

DGL MEDIA VIETNAM

View project

LEDUC / photographer

Du lịch
Slide trang dự án
cover
Slide trang chu

WELCOME TO

DGL MEDIA VIETNAM

View project

LEDUC / photographer

SLIDE DỰ AN

Dự án thực hiện

DGL media Là đơn vị chuyên sản xuất nội dung truyền thông, marketing như: Phim, Ảnh, Diễn họa 3D, 360VR tour,
Tour teambuiding, Event, Content PR, Dịch vụ báo chí, Truyền hình, Chiến lược truyền thông, Tư vấn thiết kế, định hướng phát triển thương hiệu.

SEOUL SHOW _EVENT FILM

Dự án

SEOUL SHOW _EVENT FILM

/

EVENT

TVC_REVIEW SẢN PHẨM

Dự án

TVC_REVIEW SẢN PHẨM

/

TVC_REVIEW

GALLE WATCH TVC

Dự án

GALLE WATCH TVC

/

PRODUCT

PHIM GIỚI THIỆU CÔNG TY RK MARBLE

Dự án

PHIM GIỚI THIỆU CÔNG TY RK MARBLE

/

COPPORATE FILM

XỨ ĐOÀI MÂY TRẮNG

Dự án

XỨ ĐOÀI MÂY TRẮNG

/

PHIM TVC REVIEW

SỨ ĐOÀI MÂY TRẮNG EVENT

Dự án

SỨ ĐOÀI MÂY TRẮNG EVENT

/

PHIM SỰ KIỆN

VIRAL VIDEO-BCS OK

Dự án

VIRAL VIDEO-BCS OK

/

VIRAL FILM