Dự án DIỄN HỌA 3D - CONCEPT

  • Đơn vị: HIGHEND ARCHITECTURE _ GAMUDA
  • Địa chỉ: HA NOI
  • Website: http://highend.vn/vi/khu-phuc-hop---can-ho---van-phong----khach-san-nghi-duong/chung-cu-cao-cap-the-zen.html
  • Thực hiện bởi: DGL MEDIA VIETNAM

DIỄN HỌA CONCEPT KIẾN TRÚC GAMUDA

 

DGL MEDIA VIET NAM - Truyền thông media thực chiến.

Là đơn vị chuyên xây dựng hình ảnh thương hiệu doanh nghiệp bằng sản xuất: Phim ,Ảnh, Diễn họa 3D Kiến trúc,  Tour teambuiding, Event, Content PR, Dịch vụ báo chí, Truyền hình, Chiến lược truyền thông, Tư vấn thiết kế định hướng phát triển thương hiệu .... HOTLINE: 0915667617 (Mr LÊ ĐỨC)