Dự án CONTENT VIDEO

  • Đơn vị: HADUHI
  • Địa chỉ: VIETNAM
  • Website:
  • Thực hiện bởi: DGL MEDIA VIETNAM

HADUHI

 

 NGHỆ SỸ HOÀNG DŨNG HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SẢN PHẨM HADUHI

        

 

DGL MEDIA VIET NAM, Là đơn vị chuyên xây dựng hình ảnh doanh nghiệp bằng Phim Ảnh, Tour teambiuding, Event, Content PR, Dịch vụ báo chí, Truyền hình, Chiến lược truyền thông, Tư vấn thiết kế định hướng thương hiệu....

HOTLINE: 0915667617 ( Mr LÊ ĐỨC)