Dự án EVENT

  • Đơn vị: Amonte fashion
  • Địa chỉ: TP Hồ Chí Minh
  • Website:
  • Thực hiện bởi: DGL MEDIA VIETNAM

AMONTE FASHION SAI GON CITY

Thực hiện bởi: Lê Đức

Bản quyền sản xuất: DGL MEDIA 

Hotline: 0915667617

www.leducphoto.com

www.dglmedia.vn

DGL MEDIA VIET NAM, Là đơn vị chuyên sản xuất nội dung truyền thông marketing như: Phim Ảnh, Rendering 3D, 360 VR, Tour teambiuding, Event, Content PR, Dịch vụ báo chí, Truyền hình, Chiến lược truyền thông, Tư vấn thiết kế thương hiệu....

HOTLINE: 0915667617 ( Mr LÊ ĐỨC)