Trang chu
slide
tvc
slide trang chu

WELLCOME TO

DGL MEDIA VIETNAM

View project

LEDUC / photographer

slide trang chu

WELCOME TO

DGL MEDIA VIETNAM

View project

LEDUC / photographer

Du lịch
Slide trang dự án
cover
Slide trang chu

WELCOME TO

DGL MEDIA VIETNAM

View project

LEDUC / photographer

SLIDE DỰ AN

Dự án thực hiện

DGL media Là đơn vị chuyên sản xuất nội dung truyền thông, marketing như: Phim, Ảnh, Diễn họa 3D, 360VR tour,
Tour teambuiding, Event, Content PR, Dịch vụ báo chí, Truyền hình, Chiến lược truyền thông, Tư vấn thiết kế, định hướng phát triển thương hiệu.

Mw luxury Hạ Long

Dự án

Mw luxury Hạ Long

/

3D Rendering

DIỄN HỌA 3D

Dự án

DIỄN HỌA 3D

/

Vr360-3D RENDERING

DIỄN HỌA 3D PHIM, ẢNH, VR360

Dự án

DIỄN HỌA 3D PHIM, ẢNH, VR360

/

Vr360-3D RENDERING

RENDER 3D TOUR 360 APARTMENT

Dự án

RENDER 3D TOUR 360 APARTMENT

/

360 MAX VR

DIỄN HỌA 3D - CONCEPT FLC KONTUM

Dự án

DIỄN HỌA 3D - CONCEPT FLC KONTUM

/

Rendering 3D - Concept

Chung cư Lotus Center _ DABACO GROUP

Dự án

Chung cư Lotus Center _ DABACO GROUP

/

RENDERING 3D - CONCEPT

DIỄN HỌA CONCEPT KIẾN TRÚC GAMUDA

Dự án

DIỄN HỌA CONCEPT KIẾN TRÚC GAMUDA

/

DIỄN HỌA 3D - CONCEPT

DIỄN CONCEPT - FLC HUẾ

Dự án

DIỄN CONCEPT - FLC HUẾ

/

DIỄN HỌA 3D - CONCEPT