Slide trang dự án
tvc
cover
slide trang chu

WELCOME TO

DGL MEDIA VIETNAM

View project

LEDUC / photographer

Slide trang chu

WELCOME TO

DGL MEDIA VIETNAM

View project

LEDUC / photographer

slide trang chu

WELCOME TO

DGL MEDIA VIETNAM

View project

LEDUC / photographer

slide trang chu

WELLCOME TO

DGL MEDIA VIETNAM

View project

LEDUC / photographer

SLIDE DỰ AN

Dự án thực hiện

DGL media Là đơn vị chuyên sản xuất nội dung truyền thông, marketing như: Phim, Ảnh, Diễn họa 3D, 360VR tour,
Tour teambuiding, Event, Content PR, Dịch vụ báo chí, Truyền hình, Chiến lược truyền thông, Tư vấn thiết kế, định hướng phát triển thương hiệu.

Triển lãm ' Phù Thế

Dự án

Triển lãm ' Phù Thế

/

Vr360

Showroom ideAZ - VR360MAX

Dự án

Showroom ideAZ - VR360MAX

/

Vr360-Photos

VR 360 MAX - TOMEXCO

Dự án

VR 360 MAX - TOMEXCO

/

VR360MAX

The vinsteak restaurant

Dự án

The vinsteak restaurant

/

Vr360 Restaurant - Photo Food

Halong-vr360max

Dự án

Halong-vr360max

/

vr360

DIỄN HỌA 3D PHIM, ẢNH, VR360

Dự án

DIỄN HỌA 3D PHIM, ẢNH, VR360

/

Vr360-3D RENDERING

Vr360- satoyamavillage - Viet A Design

Dự án

Vr360- satoyamavillage - Viet A Design

/

360 VR - Architecture -Interior

Zenvilla - Viet A Design - Vr360

Dự án

Zenvilla - Viet A Design - Vr360

/

360 VR - Architecture - Interior

360 VR - Thực tế ảo nhà máy Hawee

Dự án

360 VR - Thực tế ảo nhà máy Hawee

/

360 VR - virtual reality

360Vr - Thực tế ảo TP HCM

Dự án

360Vr - Thực tế ảo TP HCM

/

360 VR - virtual reality

DU THUYỀN HERITAGE 360VR

Dự án

DU THUYỀN HERITAGE 360VR

/

360 VR - COMMUNICATIONS VR TOUR 360