Trang chu
slide
tvc
slide trang chu

WELLCOME TO

DGL MEDIA VIETNAM

View project

LEDUC / photographer

slide trang chu

WELCOME TO

DGL MEDIA VIETNAM

View project

LEDUC / photographer

Du lịch
Slide trang dự án
cover
Slide trang chu

WELCOME TO

DGL MEDIA VIETNAM

View project

LEDUC / photographer

SLIDE DỰ AN

Dự án thực hiện

DGL media Là đơn vị chuyên sản xuất nội dung truyền thông, marketing như: Phim, Ảnh, Diễn họa 3D, 360VR tour,
Tour teambuiding, Event, Content PR, Dịch vụ báo chí, Truyền hình, Chiến lược truyền thông, Tư vấn thiết kế, định hướng phát triển thương hiệu.

PHIM GIỚI THIỆU HÀ VIỆT GOLF

Dự án

PHIM GIỚI THIỆU HÀ VIỆT GOLF

/

Phim giới thiệu doanh nghiệp

TVC CHÙA TAM CHÚC

Dự án

TVC CHÙA TAM CHÚC

/

TVC - Viral Video - Video maketing

PHIM GIỚI THIỆU CLB GOLFER G78

Dự án

PHIM GIỚI THIỆU CLB GOLFER G78

/

Giới thiệu CLB Golf

Công ty CP Chứng khoán BOS

Dự án

Công ty CP Chứng khoán BOS

/

Phim doanh nghiệp

Hương bùi academy

Dự án

Hương bùi academy

/

Giới thiệu năng lực doanh nghiệp

ERATOAGENCY

Dự án

ERATOAGENCY

/

TVC QUẢNG CÁO