Dự án

  • Đơn vị: BANG BANG BANG REMAKE VGenius 2016
  • Địa chỉ: HANOI
  • Website:
  • Thực hiện bởi: DGL MEDIA VIETNAM

BANG BANG BANG REMAKE VGenius 2016

 

DGL MEDIA VIET NAM, Là đơn vị chuyên xây dựng hình ảnh doanh nghiệp bằng việc sản xuất các ấn phẩm như:  Phim Ảnh, Tour teambuiding, Event, Content PR, Dịch vụ báo chí, Truyền hình, Chiến lược truyền thông, Tư vấn thiết kế định hướng thương hiệu....

HOTLINE: 0915667617 ( Mr LÊ ĐỨC)