Dự án TVC

  • Đơn vị: Cao Đẳng Anh Quốc BTEC FPT
  • Địa chỉ: Việt Nam
  • Website: https://btec.fpt.edu.vn/
  • Thực hiện bởi: DGL MEDIA VIETNAM

Cao Đẳng Anh Quốc BTEC FPT

 

DGL MEDIA VIET NAM - Truyền thông media thực chiến.

Là đơn vị chuyên sản xuất nội dung truyền thông, marketing như: Phim, Ảnh, Diễn họa 3D, 360VR tour, Tour teambuiding, Event, Content PR, Dịch vụ báo chí, Truyền hình, Chiến lược truyền thông, Tư vấn thiết kế định hướng phát triển thương hiệu .... HOTLINE: 0915667617 (Mr LÊ ĐỨC)