Dự án DIỄN HỌA 3D - CONCEPT

  • Đơn vị: HIGHEND ARCHITECTURE - FLC GROUP
  • Địa chỉ: TP HUẾ
  • Website:
  • Thực hiện bởi: DGL MEDIA VIETNAM

DIỄN CONCEPT - FLC HUẾ

DGL MEDIA VIET NAM - Truyền thông media thực chiến. Là đơn vị chuyên xây dựng hình ảnh thương hiệu doanh nghiệp bằng sản xuất: Phim Ảnh, Tour teambuiding, Event, Content PR, Dịch vụ báo chí, Truyền hình, Chiến lược truyền thông, Tư vấn thiết kế định hướng phát triển thương hiệu ....

HOTLINE SẢN XUẤT MEDIA: 0915667617 (Mr LÊ ĐỨC)

HOTLINE TƯ VẤN TRUYỀN THÔNG: 0903454728 ( Mr QUANG HUY)