Dự án EVENT

  • Đơn vị: LAICITY - UNESSCO
  • Địa chỉ: HANOI
  • Website:
  • Thực hiện bởi: DGL MEDIA VIETNAM

LIVESTREAM HẦU ĐỒNG ĐỈNH NHẤT VIỆT NAM - Đồng đền Lưu Phái - Thầy Nguyễn Tiến Nghĩa loan giá

LINK LIVESTREAM

DGL MEDIA VIET NAM - Truyền thông media thực chiến.

Là đơn vị chuyên sản xuất nội dung truyền thông, marketing như: Phim, Ảnh, Diễn họa 3D, 360VR tour, Tour teambuiding, Event, Content PR, Dịch vụ báo chí, Truyền hình, Chiến lược truyền thông, Tư vấn thiết kế định hướng phát triển thương hiệu .... HOTLINE: 0915667617 (Mr LÊ ĐỨC)