Dự án Viral content_Parody

  • Đơn vị: SAO STY ACADEMY
  • Địa chỉ:
  • Website: https://saostyle.vn/
  • Thực hiện bởi: DGL MEDIA VIETNAM

Sharktank Viet Nam_ Kids ver.Parody

Thực hiện bởi: Lê Đức

Bản quyền sản xuất: DGL MEDIA, LE DUC MEDIA & Entertainment

Hotline: 0915667617

www.leducphoto.com

www.dglmedia.vn

DGL MEDIA VIET NAM, Là đơn vị chuyên xây dựng hình ảnh doanh nghiệp bằng Phim Ảnh,  Tour teambiuding, Event,  Content PR, Dịch vụ báo chí, Truyền hình, Chiến lược truyền thông, Tư vấn thiết kế thương hiệu....

HOTLINE: 0915667617 ( Mr LÊ ĐỨC)