Dự án THIẾT KẾ - DESIGNER

  • Đơn vị: CEO GROUP
  • Địa chỉ: VIETNAM
  • Website: http://ceogroup.com.vn
  • Thực hiện bởi: DGL MEDIA VIETNAM

THIẾT KẾ PROFILE CEO GROUP

 

DGL MEDIA VIET NAM, Là đơn vị chuyên xây dựng hình ảnh doanh nghiệp bằng Phim Ảnh, Tour teambuiding, Event, Content PR, Dịch vụ báo chí, Truyền hình, Chiến lược truyền thông, Tư vấn thiết kế định hướng thương hiệu....

HOTLINE: 0915667617 ( Mr LÊ ĐỨC)