Dự án THIẾT KẾ

  • Đơn vị: VINAENCO
  • Địa chỉ: HANOI
  • Website: http://www.vinaenco.vn
  • Thực hiện bởi: DGL MEDIA VIETNAM

THIẾT KẾ PROFILE VINAENCO

DGL MEDIA VIET NAM, Là đơn vị chuyên xây dựng hình ảnh doanh nghiệp bằng việc sản xuất các ấn phẩm như:  Phim Ảnh, Tour teambuiding, Event, Content PR, Dịch vụ báo chí, Truyền hình, Chiến lược truyền thông, Tư vấn thiết kế định hướng thương hiệu....

HOTLINE: 0915667617 ( Mr LÊ ĐỨC)