Dự án TVC_REVIEW

  • Đơn vị: CƯỜNG ANH AUTHENTIC
  • Địa chỉ: VIETNAM
  • Website: https://cuonganhauthentic.com/
  • Thực hiện bởi: DGL MEDIA VIETNAM

TVC_REVIEW SẢN PHẨM

 

DGL MEDIA VIET NAM - Truyền thông media thực chiến. Là đơn vị chuyên xây dựng hình ảnh thương hiệu doanh nghiệp bằng sản xuất: Phim Ảnh, Tour teambuiding, Event, Content PR, Dịch vụ báo chí, Truyền hình, Chiến lược truyền thông, Tư vấn thiết kế định hướng phát triển thương hiệu ....

HOTLINE SẢN XUẤT MEDIA: 0915667617 (Mr LÊ ĐỨC)