Dự án Vr360max

  • Đơn vị: VIC GRAND SQUARE - SAHI
  • Địa chỉ: Phú Thọ
  • Website:
  • Thực hiện bởi: DGL MEDIA VIETNAM

VR 360 MAX - VIC GRAND SQUARE

 

 Phim đường dẫn tới dự án 

DGL MEDIA VIET NAM - Truyền thông xanh

Là đơn vị chuyên sản xuất nội dung truyền thông, marketing như: Phim, Ảnh, Diễn họa 3D, 360VR tour, Tour teambuiding, Event, Content PR, Dịch vụ báo chí, Truyền hình, Chiến lược truyền thông, Tư vấn thiết kế định hướng phát triển thương hiệu .... HOTLINE: 0915667617 (Mr LÊ ĐỨC)