Trang chu
slide
tvc
slide trang chu

WELLCOME TO

DGL MEDIA VIETNAM

View project

LEDUC / photographer

slide trang chu

WELCOME TO

DGL MEDIA VIETNAM

View project

LEDUC / photographer

Du lịch
Slide trang dự án
cover
Slide trang chu

WELCOME TO

DGL MEDIA VIETNAM

View project

LEDUC / photographer

SLIDE DỰ AN

ĐEN TRẮNG

Sử dụng sắc độ đen, xám, trắng để ghi nhận thế giới hình ảnh là điều thật thú vị, và nó cũng là điều đầy thử thách. Tác phẩm ảnh đen trắng không dùng màu sắc để thể hiện như ảnh màu mà hoàn toàn dựa vào sự chuyển sắc độ đen, xám, trắng để thể hiện thế giới vạn vật. Trong ảnh đen trắng, sắc độ và kết cấu của chủ thể được ghi lại và tái tạo rất chi tiết, đồng thời, nội tâm của nhiếp ảnh gia hoà vào tác phẩm cũng sẽ khiến người xem phải cảm phục và xúc động.