Slide trang dự án
tvc
cover
slide trang chu

WELCOME TO

DGL MEDIA VIETNAM

View project

LEDUC / photographer

Slide trang chu

WELCOME TO

DGL MEDIA VIETNAM

View project

LEDUC / photographer

slide trang chu

WELCOME TO

DGL MEDIA VIETNAM

View project

LEDUC / photographer

slide trang chu

WELLCOME TO

DGL MEDIA VIETNAM

View project

LEDUC / photographer

SLIDE DỰ AN

Dự án thực hiện

DGL media Việt Nam Là đơn vị chuyên sản xuất: Phim, ảnh, diễn họa 3D kiến trúc, nội thất, 360 VR
tour, tour teambuiding, tổ chức Event, content PR, dịch vụ báo chí, truyền hình, chiến lược truyền thông, tư vấn thiết kế định hướng phát triển thương hiệu

SINH KẾ CỘNG ĐỒNG

Dự án

SINH KẾ CỘNG ĐỒNG

/

Phim phóng sự

AMONTE HUẾ

Dự án

AMONTE HUẾ

/

THỜI TRANG

WEST BAY SKY_ECO PARK_REVIEW

Dự án

WEST BAY SKY_ECO PARK_REVIEW

/

COPPORATE FILM

PHÓNG SỰ THIỀN VIỆT

Dự án

PHÓNG SỰ THIỀN VIỆT

/

COPPORATE FILM

NỘI SOI ĐIỀU HÒA CỦA HÃNG TOYOTA

Dự án

NỘI SOI ĐIỀU HÒA CỦA HÃNG TOYOTA

/

PHIM QUẢNG CÁO DỊCH VỤ

LEADBETTER GOLF ACADEMY

Dự án

LEADBETTER GOLF ACADEMY

/

Giới thiệu năng lực doanh nghiệp, sự kiện trọng đại

SỨ ĐOÀI MÂY TRẮNG

Dự án

SỨ ĐOÀI MÂY TRẮNG

/

PHIM TVC REVIEW

TVC REVIEW TIKTAK CO WORKING

Dự án

TVC REVIEW TIKTAK CO WORKING

/

TVC REVIEW TIKTAK CO WORKING