Trang chu
slide
tvc
slide trang chu

WELLCOME TO

DGL MEDIA VIETNAM

View project

LEDUC / photographer

slide trang chu

WELCOME TO

DGL MEDIA VIETNAM

View project

LEDUC / photographer

Du lịch
Slide trang dự án
cover
Slide trang chu

WELCOME TO

DGL MEDIA VIETNAM

View project

LEDUC / photographer

SLIDE DỰ AN

Dự án thực hiện

DGL media Là đơn vị chuyên sản xuất nội dung truyền thông, marketing như: Phim, Ảnh, Diễn họa 3D, 360VR tour,
Tour teambuiding, Event, Content PR, Dịch vụ báo chí, Truyền hình, Chiến lược truyền thông, Tư vấn thiết kế, định hướng phát triển thương hiệu.

Điện mặt trời BEESOLAR

Dự án

Điện mặt trời BEESOLAR

/

Điện mặt trời

Nhà máy hevina

Dự án

Nhà máy hevina

/

dây truyền sản xuất

HT LUXURY

Dự án

HT LUXURY

/

THỜI TRANG

SINH KẾ CỘNG ĐỒNG

Dự án

SINH KẾ CỘNG ĐỒNG

/

Phim phóng sự

Viettime Golf Club

Dự án

Viettime Golf Club

/

TVC

AMONTE HUẾ

Dự án

AMONTE HUẾ

/

THỜI TRANG

SEFA FASHION GRAND OPENING

Dự án

SEFA FASHION GRAND OPENING

/

GRAND OPENING

PHÓNG SỰ THIỀN VIỆT

Dự án

PHÓNG SỰ THIỀN VIỆT

/

COPPORATE FILM

NỘI SOI ĐIỀU HÒA CỦA HÃNG TOYOTA

Dự án

NỘI SOI ĐIỀU HÒA CỦA HÃNG TOYOTA

/

PHIM QUẢNG CÁO DỊCH VỤ

LEADBETTER GOLF ACADEMY

Dự án

LEADBETTER GOLF ACADEMY

/

Giới thiệu năng lực doanh nghiệp, sự kiện trọng đại

XỨ ĐOÀI MÂY TRẮNG

Dự án

XỨ ĐOÀI MÂY TRẮNG

/

PHIM TVC REVIEW

TVC REVIEW TIKTAK CO WORKING

Dự án

TVC REVIEW TIKTAK CO WORKING

/

TVC REVIEW TIKTAK CO WORKING