Slide trang dự án
tvc
cover
slide trang chu

WELCOME TO

DGL MEDIA VIETNAM

View project

LEDUC / photographer

Slide trang chu

WELCOME TO

DGL MEDIA VIETNAM

View project

LEDUC / photographer

slide trang chu

WELCOME TO

DGL MEDIA VIETNAM

View project

LEDUC / photographer

slide trang chu

WELLCOME TO

DGL MEDIA VIETNAM

View project

LEDUC / photographer

SLIDE DỰ AN
Trang chu

Dự án thực hiện

DGL media Là đơn vị chuyên sản xuất nội dung truyền thông, marketing như: Phim, Ảnh, Diễn họa 3D, 360VR tour,
Tour teambuiding, Event, Content PR, Dịch vụ báo chí, Truyền hình, Chiến lược truyền thông, Tư vấn thiết kế, định hướng phát triển thương hiệu.

TVC CHÙA TAM CHÚC

Dự án

TVC CHÙA TAM CHÚC

/

TVC - Viral Video - Video maketing

TVC HA NOI TAX

Dự án

TVC HA NOI TAX

/

TVC - Viral Video - Video maketing

Công ty CP Chứng khoán BOS

Dự án

Công ty CP Chứng khoán BOS

/

Phim doanh nghiệp

universal commercial capital

Dự án

universal commercial capital

/

content video

Hương bùi academy

Dự án

Hương bùi academy

/

Giới thiệu năng lực doanh nghiệp

HADUHI

Dự án

HADUHI

/

CONTENT VIDEO

ERATOAGENCY

Dự án

ERATOAGENCY

/

TVC QUẢNG CÁO