Slide trang dự án
tvc
cover
slide trang chu

WELCOME TO

DGL MEDIA VIETNAM

View project

LEDUC / photographer

Slide trang chu

WELCOME TO

DGL MEDIA VIETNAM

View project

LEDUC / photographer

slide trang chu

WELCOME TO

DGL MEDIA VIETNAM

View project

LEDUC / photographer

slide trang chu

WELLCOME TO

DGL MEDIA VIETNAM

View project

LEDUC / photographer

SLIDE DỰ AN

Dự án thực hiện

DGL media Việt Nam Là đơn vị chuyên sản xuất: Phim, ảnh, diễn họa 3D kiến trúc, nội thất, 360 VR
tour, tour teambuiding, tổ chức Event, content PR, dịch vụ báo chí, truyền hình, chiến lược truyền thông, tư vấn thiết kế định hướng phát triển thương hiệu

TEAMBIULDING - TPBANK

Dự án

TEAMBIULDING - TPBANK

/

TEAM BUILDING

G78 GOLF CLUB - OUTING QUÝ 1 NĂM 2021

Dự án

G78 GOLF CLUB - OUTING QUÝ 1 NĂM 2021

/

G78 GOLFER - OUTING QUÝ 1 NĂM 2021

SACA 2020 -TEAM BUILDING

Dự án

SACA 2020 -TEAM BUILDING

/

Sự kiện

PSA 12 YEAR

Dự án

PSA 12 YEAR

/

Sự kiện-Teambiuding

VMCC OUTING 2019

Dự án

VMCC OUTING 2019

/

TEAMBUILDING

JCI VIETNAM CARAVAN 2019

Dự án

JCI VIETNAM CARAVAN 2019

/

SỰ KIỆN

PSA 11 YEAR ANNIVERSARY

Dự án

PSA 11 YEAR ANNIVERSARY

/

PHIM SỰ KIỆN, TEAMBUILDING

BNI JUPITER CHAPTER TEAM BUILDING

Dự án

BNI JUPITER CHAPTER TEAM BUILDING

/

TEAM BIULDING

TEAM BIUlDING HEVINA

Dự án

TEAM BIUlDING HEVINA

/

TEAMBIUDING, SỰ KIỆN TOUR