Slide trang dự án
tvc
cover
slide trang chu

WELCOME TO

DGL MEDIA VIETNAM

View project

LEDUC / photographer

Slide trang chu

WELCOME TO

DGL MEDIA VIETNAM

View project

LEDUC / photographer

slide trang chu

WELCOME TO

DGL MEDIA VIETNAM

View project

LEDUC / photographer

slide trang chu

WELLCOME TO

DGL MEDIA VIETNAM

View project

LEDUC / photographer

SLIDE DỰ AN

Dự án thực hiện

DGL media Là đơn vị chuyên sản xuất nội dung truyền thông, marketing như: Phim, Ảnh, Diễn họa 3D, 360VR tour,
Tour teambuiding, Event, Content PR, Dịch vụ báo chí, Truyền hình, Chiến lược truyền thông, Tư vấn thiết kế, định hướng phát triển thương hiệu.

PSA 15 NĂM

Dự án

PSA 15 NĂM

/

TEAM BUILDING & EVENT

GALA DINNER 2020 - G78 GOLF CLUB

Dự án

GALA DINNER 2020 - G78 GOLF CLUB

/

GALA DINNER

TẤT NIÊN SOLCO VINA

Dự án

TẤT NIÊN SOLCO VINA

/

Sự kiện

SACA 2020 -TEAM BUILDING

Dự án

SACA 2020 -TEAM BUILDING

/

Sự kiện

PSA 12 YEAR

Dự án

PSA 12 YEAR

/

Sự kiện-Teambiuding