Slide trang dự án
tvc
cover
slide trang chu

WELCOME TO

DGL MEDIA VIETNAM

View project

LEDUC / photographer

Slide trang chu

WELCOME TO

DGL MEDIA VIETNAM

View project

LEDUC / photographer

slide trang chu

WELCOME TO

DGL MEDIA VIETNAM

View project

LEDUC / photographer

slide trang chu

WELLCOME TO

DGL MEDIA VIETNAM

View project

LEDUC / photographer

SLIDE DỰ AN

Dự án thực hiện

DGL media Việt Nam Là đơn vị chuyên sản xuất: Phim, ảnh, diễn họa 3D kiến trúc, nội thất, 360 VR
tour, tour teambuiding, tổ chức Event, content PR, dịch vụ báo chí, truyền hình, chiến lược truyền thông, tư vấn thiết kế định hướng phát triển thương hiệu

ATHENA

Dự án

ATHENA

/

SỰ KIỆN

POOL PARTY - THÁI HD

Dự án

POOL PARTY - THÁI HD

/

SỰ KIỆN

VMCC OUTING 2019

Dự án

VMCC OUTING 2019

/

TEAMBUILDING

JCI VIETNAM CARAVAN 2019

Dự án

JCI VIETNAM CARAVAN 2019

/

SỰ KIỆN