Trang chu
slide
tvc
slide trang chu

WELLCOME TO

DGL MEDIA VIETNAM

View project

LEDUC / photographer

slide trang chu

WELCOME TO

DGL MEDIA VIETNAM

View project

LEDUC / photographer

Du lịch
Slide trang dự án
cover
Slide trang chu

WELCOME TO

DGL MEDIA VIETNAM

View project

LEDUC / photographer

SLIDE DỰ AN

Dự án thực hiện

DGL media Là đơn vị chuyên sản xuất nội dung truyền thông, marketing như: Phim, Ảnh, Diễn họa 3D, 360VR tour,
Tour teambuiding, Event, Content PR, Dịch vụ báo chí, Truyền hình, Chiến lược truyền thông, Tư vấn thiết kế, định hướng phát triển thương hiệu.

T - Place Building - Viet A Design - DGL Photography

Dự án

T - Place Building - Viet A Design - DGL Photography

/

Architecture - Interior photography

Amadora Spa - Viet A Design - DGL Photography

Dự án

Amadora Spa - Viet A Design - DGL Photography

/

Architecture - Interior photography

Satoyama - Viet A Design

Dự án

Satoyama - Viet A Design

/

Architecture - Interior

Triển lãm Top 10 Awards Pavilion 2022

Dự án

Triển lãm Top 10 Awards Pavilion 2022

/

Architecture - Interior

TỔNG THẦU DỰ ÁN NỘI THẤT CỦA IDEAZ

Dự án

TỔNG THẦU DỰ ÁN NỘI THẤT CỦA IDEAZ

/

Architecture - Interior photography & Video maker

TỔNG THẦU DỰ ÁN NỘI THẤT CỦA IDEAZ

Dự án

TỔNG THẦU DỰ ÁN NỘI THẤT CỦA IDEAZ

/

Vr360max - Architecture - Interior

VR 360 MAX _ BLUE STAR

Dự án

VR 360 MAX _ BLUE STAR

/

Vr360max

Workshop - OIKOS Paint _ IdeAZ

Dự án

Workshop - OIKOS Paint _ IdeAZ

/

Content Video Maketing

Showroom ideAZ - VR360MAX

Dự án

Showroom ideAZ - VR360MAX

/

Vr360-Photos

DIỄN HỌA 3D

Dự án

DIỄN HỌA 3D

/

Vr360-3D RENDERING

DIỄN HỌA 3D PHIM, ẢNH, VR360

Dự án

DIỄN HỌA 3D PHIM, ẢNH, VR360

/

Vr360-3D RENDERING

IDEAZ WORKSHOP

Dự án

IDEAZ WORKSHOP

/

Vr360- satoyamavillage - Viet A Design

Dự án

Vr360- satoyamavillage - Viet A Design

/

360 VR - Architecture -Interior

Zenvilla - Flamingo LX – 18- Viet A Design - Vr360

Dự án

Zenvilla - Flamingo LX – 18- Viet A Design - Vr360

/

360 VR - Architecture - Interior

RENDER 3D TOUR 360 APARTMENT

Dự án

RENDER 3D TOUR 360 APARTMENT

/

360 MAX VR