Slide trang dự án
tvc
cover
slide trang chu

WELCOME TO

DGL MEDIA VIETNAM

View project

LEDUC / photographer

Slide trang chu

WELCOME TO

DGL MEDIA VIETNAM

View project

LEDUC / photographer

slide trang chu

WELCOME TO

DGL MEDIA VIETNAM

View project

LEDUC / photographer

slide trang chu

WELLCOME TO

DGL MEDIA VIETNAM

View project

LEDUC / photographer

SLIDE DỰ AN
Trang chu

Dự án thực hiện

DGL media Là đơn vị chuyên sản xuất nội dung truyền thông, marketing như: Phim, Ảnh, Diễn họa 3D, 360VR tour,
Tour teambuiding, Event, Content PR, Dịch vụ báo chí, Truyền hình, Chiến lược truyền thông, Tư vấn thiết kế, định hướng phát triển thương hiệu.

Giải golf doanh nhân vì cộng đồng 2022

Dự án

Giải golf doanh nhân vì cộng đồng 2022

/

TEAM BUILDING & EVENT

PHIM GIỚI THIỆU HÀ VIỆT GOLF

Dự án

PHIM GIỚI THIỆU HÀ VIỆT GOLF

/

Phim giới thiệu doanh nghiệp

G78 GOLF CLUB - OUTING QUÝ 1 NĂM 2021

Dự án

G78 GOLF CLUB - OUTING QUÝ 1 NĂM 2021

/

G78 GOLFER - OUTING QUÝ 1 NĂM 2021

GALA DINNER 2020 - G78 GOLF CLUB

Dự án

GALA DINNER 2020 - G78 GOLF CLUB

/

GALA DINNER

PHIM GIỚI THIỆU CLB GOLFER G78

Dự án

PHIM GIỚI THIỆU CLB GOLFER G78

/

Giới thiệu CLB Golf

Viettime Golf Club

Dự án

Viettime Golf Club

/

TVC

LEADBETTER GOLF ACADEMY

Dự án

LEADBETTER GOLF ACADEMY

/

Giới thiệu năng lực doanh nghiệp, sự kiện trọng đại