Slide trang dự án
tvc
cover
slide trang chu

WELCOME TO

DGL MEDIA VIETNAM

View project

LEDUC / photographer

Slide trang chu

WELCOME TO

DGL MEDIA VIETNAM

View project

LEDUC / photographer

slide trang chu

WELCOME TO

DGL MEDIA VIETNAM

View project

LEDUC / photographer

slide trang chu

WELLCOME TO

DGL MEDIA VIETNAM

View project

LEDUC / photographer

SLIDE DỰ AN
Trang chu

Dự án thực hiện

DGL media Là đơn vị chuyên sản xuất nội dung truyền thông, marketing như: Phim, Ảnh, Diễn họa 3D, 360VR tour,
Tour teambuiding, Event, Content PR, Dịch vụ báo chí, Truyền hình, Chiến lược truyền thông, Tư vấn thiết kế, định hướng phát triển thương hiệu.

Macon Beauty & Spa

Dự án

Macon Beauty & Spa

/

Content Video Maketing

Satoyama - Viet A Design

Dự án

Satoyama - Viet A Design

/

Architecture - Interior

Triển lãm Top 10 Awards Pavilion 2022

Dự án

Triển lãm Top 10 Awards Pavilion 2022

/

Architecture - Interior

Thaifex 2023 - QP Food - Exhibition - Vietnam Food

Dự án

Thaifex 2023 - QP Food - Exhibition - Vietnam Food

/

Content Video Marketing

TỔNG THẦU DỰ ÁN NỘI THẤT CỦA IDEAZ

Dự án

TỔNG THẦU DỰ ÁN NỘI THẤT CỦA IDEAZ

/

Architecture - Interior photography & Video maker

Giới thiệu Chùa vồm

Dự án

Giới thiệu Chùa vồm

/

pagoda