Trang chu
slide
tvc
slide trang chu

WELLCOME TO

DGL MEDIA VIETNAM

View project

LEDUC / photographer

slide trang chu

WELCOME TO

DGL MEDIA VIETNAM

View project

LEDUC / photographer

Du lịch
Slide trang dự án
cover
Slide trang chu

WELCOME TO

DGL MEDIA VIETNAM

View project

LEDUC / photographer

SLIDE DỰ AN

Dự án thực hiện

DGL media Là đơn vị chuyên sản xuất nội dung truyền thông, marketing như: Phim, Ảnh, Diễn họa 3D, 360VR tour,
Tour teambuiding, Event, Content PR, Dịch vụ báo chí, Truyền hình, Chiến lược truyền thông, Tư vấn thiết kế, định hướng phát triển thương hiệu.

Dầu dược lĩnh cổ viên

Dự án

Dầu dược lĩnh cổ viên

/

Content Video Maketing

Dầu Mãnh Hổ

Dự án

Dầu Mãnh Hổ

/

Content Video Maketing

TVC Máy Thủy Liệu Pháp SEBA

Dự án

TVC Máy Thủy Liệu Pháp SEBA

/

Content Video Maketing

GRAND WORLD PHÚ QUỐC

Dự án

GRAND WORLD PHÚ QUỐC

/

Content Video Maketing

TVC HA NOI TAX

Dự án

TVC HA NOI TAX

/

TVC - Viral Video - Video maketing

Công ty CP Chứng khoán BOS

Dự án

Công ty CP Chứng khoán BOS

/

Phim doanh nghiệp