Trang chu
slide
tvc
slide trang chu

WELLCOME TO

DGL MEDIA VIETNAM

View project

LEDUC / photographer

slide trang chu

WELCOME TO

DGL MEDIA VIETNAM

View project

LEDUC / photographer

Du lịch
Slide trang dự án
cover
Slide trang chu

WELCOME TO

DGL MEDIA VIETNAM

View project

LEDUC / photographer

SLIDE DỰ AN

Dự án thực hiện

DGL media Là đơn vị chuyên sản xuất nội dung truyền thông, marketing như: Phim, Ảnh, Diễn họa 3D, 360VR tour,
Tour teambuiding, Event, Content PR, Dịch vụ báo chí, Truyền hình, Chiến lược truyền thông, Tư vấn thiết kế, định hướng phát triển thương hiệu.

TVC CHÙA TAM CHÚC

Dự án

TVC CHÙA TAM CHÚC

/

TVC - Viral Video - Video maketing

TVC QUẢNG CÁO XE MÁY ĐIỆN BEFORE ALL

Dự án

TVC QUẢNG CÁO XE MÁY ĐIỆN BEFORE ALL

/

Content Maketing Video

PHƯỢT THỦ

Dự án

PHƯỢT THỦ

/

VIRAL-CONTEN VIDEO

HADUHI

Dự án

HADUHI

/

CONTENT VIDEO

JCI HÀ NỘI

Dự án

JCI HÀ NỘI

/

CONTENT VIDEO

Giảm cân Cường anh

Dự án

Giảm cân Cường anh

/

Viral cộng đồng

Ông bố tâm lý_ Phim Ngắn

Dự án

Ông bố tâm lý_ Phim Ngắn

/

PHIM NGẮN _VIRAL

Sharktank Viet Nam_ Kids ver.Parody

Dự án

Sharktank Viet Nam_ Kids ver.Parody

/

Viral content_Parody

ĐỂ CƠN ÁC MỘNG TRONG MƠ

Dự án

ĐỂ CƠN ÁC MỘNG TRONG MƠ

/

Viral video,,Content Video

VIRAL VIDEO-BCS OK

Dự án

VIRAL VIDEO-BCS OK

/

VIRAL FILM