Trang chu
slide
tvc
slide trang chu

WELLCOME TO

DGL MEDIA VIETNAM

View project

LEDUC / photographer

slide trang chu

WELCOME TO

DGL MEDIA VIETNAM

View project

LEDUC / photographer

Du lịch
Slide trang dự án
cover
Slide trang chu

WELCOME TO

DGL MEDIA VIETNAM

View project

LEDUC / photographer

SLIDE DỰ AN

Dự án thực hiện

DGL media Là đơn vị chuyên sản xuất nội dung truyền thông, marketing như: Phim, Ảnh, Diễn họa 3D, 360VR tour,
Tour teambuiding, Event, Content PR, Dịch vụ báo chí, Truyền hình, Chiến lược truyền thông, Tư vấn thiết kế, định hướng phát triển thương hiệu.

 Đặt tên thương hiệu L'azienda - Thiết kế thương hiệu Logo - Thiết kế Website

Dự án

Đặt tên thương hiệu L'azienda - Thiết kế thương hiệu Logo - Thiết kế Website

/

Thiết kế thương hiệu- Đặt tên thương hiệu

Sale Kit _ đèn coelux - Italia

Dự án

Sale Kit _ đèn coelux - Italia

/

Sale Kit Design

Thiết kế web _ Ideaz Vietnam JSC

Dự án

Thiết kế web _ Ideaz Vietnam JSC

/

Dept Website

THIẾT KẾ PROFILE GIỚI THIỆU DỰ ÁN REMAX PLAZA

Dự án

THIẾT KẾ PROFILE GIỚI THIỆU DỰ ÁN REMAX PLAZA

/

THIẾT KẾ BROFILE GIỚI THIỆU

THIẾT KẾ BROCHURE - PI HOME - PiCity

Dự án

THIẾT KẾ BROCHURE - PI HOME - PiCity

/

THIẾT KẾ BROCHURE

THIẾT KẾ PROFILE VINAENCO

Dự án

THIẾT KẾ PROFILE VINAENCO

/

THIẾT KẾ