Slide trang dự án
tvc
cover
slide trang chu

WELCOME TO

DGL MEDIA VIETNAM

View project

LEDUC / photographer

Slide trang chu

WELCOME TO

DGL MEDIA VIETNAM

View project

LEDUC / photographer

slide trang chu

WELCOME TO

DGL MEDIA VIETNAM

View project

LEDUC / photographer

slide trang chu

WELLCOME TO

DGL MEDIA VIETNAM

View project

LEDUC / photographer

SLIDE DỰ AN
Trang chu

Dự án thực hiện

DGL media Là đơn vị chuyên sản xuất nội dung truyền thông, marketing như: Phim, Ảnh, Diễn họa 3D, 360VR tour,
Tour teambuiding, Event, Content PR, Dịch vụ báo chí, Truyền hình, Chiến lược truyền thông, Tư vấn thiết kế, định hướng phát triển thương hiệu.

Satoyama - Viet A Design

Dự án

Satoyama - Viet A Design

/

Architecture - Interior

Triển lãm Top 10 Awards Pavilion 2022

Dự án

Triển lãm Top 10 Awards Pavilion 2022

/

Architecture - Interior

TỔNG THẦU DỰ ÁN NỘI THẤT CỦA IDEAZ

Dự án

TỔNG THẦU DỰ ÁN NỘI THẤT CỦA IDEAZ

/

Vr360max - Architecture - Interior

VR 360 MAX _ BLUE STAR

Dự án

VR 360 MAX _ BLUE STAR

/

Vr360max

Workshop - OIKOS Paint _ IdeAZ

Dự án

Workshop - OIKOS Paint _ IdeAZ

/

Content Video Maketing

Showroom ideAZ - VR360MAX

Dự án

Showroom ideAZ - VR360MAX

/

Vr360-Photos

DIỄN HỌA 3D

Dự án

DIỄN HỌA 3D

/

Vr360-3D RENDERING

DIỄN HỌA 3D PHIM, ẢNH, VR360

Dự án

DIỄN HỌA 3D PHIM, ẢNH, VR360

/

Vr360-3D RENDERING

IDEAZ WORKSHOP

Dự án

IDEAZ WORKSHOP

/

Vr360- satoyamavillage - Viet A Design

Dự án

Vr360- satoyamavillage - Viet A Design

/

360 VR - Architecture -Interior

Zenvilla - Flamingo LX – 18- Viet A Design - Vr360

Dự án

Zenvilla - Flamingo LX – 18- Viet A Design - Vr360

/

360 VR - Architecture - Interior

RENDER 3D TOUR 360 APARTMENT

Dự án

RENDER 3D TOUR 360 APARTMENT

/

360 MAX VR

DIỄN HỌA 3D - CONCEPT FLC KONTUM

Dự án

DIỄN HỌA 3D - CONCEPT FLC KONTUM

/

Rendering 3D - Concept

WEST BAY SKY_ECO PARK_REVIEW

Dự án

WEST BAY SKY_ECO PARK_REVIEW

/

COPPORATE FILM