Trang chu
slide
tvc
slide trang chu

WELLCOME TO

DGL MEDIA VIETNAM

View project

LEDUC / photographer

slide trang chu

WELCOME TO

DGL MEDIA VIETNAM

View project

LEDUC / photographer

Du lịch
Slide trang dự án
cover
Slide trang chu

WELCOME TO

DGL MEDIA VIETNAM

View project

LEDUC / photographer

SLIDE DỰ AN

Dự án thực hiện

DGL media Là đơn vị chuyên sản xuất nội dung truyền thông, marketing như: Phim, Ảnh, Diễn họa 3D, 360VR tour,
Tour teambuiding, Event, Content PR, Dịch vụ báo chí, Truyền hình, Chiến lược truyền thông, Tư vấn thiết kế, định hướng phát triển thương hiệu.

TOP 10 PAVILION 2023

Dự án

TOP 10 PAVILION 2023

/

Architecture - Interior

T - Place Building - Viet A Design - DGL Photography

Dự án

T - Place Building - Viet A Design - DGL Photography

/

Architecture - Interior photography

Amadora Spa - Viet A Design - DGL Photography

Dự án

Amadora Spa - Viet A Design - DGL Photography

/

Architecture - Interior photography

Satoyama - Viet A Design

Dự án

Satoyama - Viet A Design

/

Architecture - Interior

Triển lãm Top 10 Awards Pavilion 2022

Dự án

Triển lãm Top 10 Awards Pavilion 2022

/

Architecture - Interior

TỔNG THẦU DỰ ÁN NỘI THẤT CỦA IDEAZ

Dự án

TỔNG THẦU DỰ ÁN NỘI THẤT CỦA IDEAZ

/

Architecture - Interior photography & Video maker

TỔNG THẦU DỰ ÁN NỘI THẤT CỦA IDEAZ

Dự án

TỔNG THẦU DỰ ÁN NỘI THẤT CỦA IDEAZ

/

Vr360max - Architecture - Interior

VR 360 MAX _ BLUE STAR

Dự án

VR 360 MAX _ BLUE STAR

/

Vr360max

Workshop - OIKOS Paint _ IdeAZ

Dự án

Workshop - OIKOS Paint _ IdeAZ

/

Content Video Maketing

Showroom ideAZ - VR360MAX

Dự án

Showroom ideAZ - VR360MAX

/

Vr360-Photos

DIỄN HỌA 3D

Dự án

DIỄN HỌA 3D

/

Vr360-3D RENDERING

DIỄN HỌA 3D PHIM, ẢNH, VR360

Dự án

DIỄN HỌA 3D PHIM, ẢNH, VR360

/

Vr360-3D RENDERING

IDEAZ WORKSHOP

Dự án

IDEAZ WORKSHOP

/

Vr360- satoyamavillage - Viet A Design

Dự án

Vr360- satoyamavillage - Viet A Design

/

360 VR - Architecture -Interior