Slide trang dự án
tvc
cover
slide trang chu

WELCOME TO

DGL MEDIA VIETNAM

View project

LEDUC / photographer

Slide trang chu

WELCOME TO

DGL MEDIA VIETNAM

View project

LEDUC / photographer

slide trang chu

WELCOME TO

DGL MEDIA VIETNAM

View project

LEDUC / photographer

slide trang chu

WELLCOME TO

DGL MEDIA VIETNAM

View project

LEDUC / photographer

SLIDE DỰ AN

Dự án thực hiện

DGL media Việt Nam Là đơn vị chuyên sản xuất: Phim, ảnh, diễn họa 3D kiến trúc, nội thất, 360 VR
tour, tour teambuiding, tổ chức Event, content PR, dịch vụ báo chí, truyền hình, chiến lược truyền thông, tư vấn thiết kế định hướng phát triển thương hiệu

TVC CHÙA TAM CHÚC

Dự án

TVC CHÙA TAM CHÚC

/

TVC - Viral Video - Video maketing

TVC QUẢNG CÁO XE MÁY ĐIỆN BEFORE ALL

Dự án

TVC QUẢNG CÁO XE MÁY ĐIỆN BEFORE ALL

/

Content Maketing Video

PHƯỢT THỦ

Dự án

PHƯỢT THỦ

/

VIRAL-CONTEN VIDEO

HADUHI

Dự án

HADUHI

/

CONTENT VIDEO

layerclean

Dự án

layerclean

/

TVC QUẢNG CÁO

LÙNG CÚNG TREKKING

Dự án

LÙNG CÚNG TREKKING

/

experience travel

JCI HÀ NỘI

Dự án

JCI HÀ NỘI

/

CONTENT VIDEO

HEVINA TẾT

Dự án

HEVINA TẾT

/

VIDEO CONTENT

Điện mặt trời BEESOLAR

Dự án

Điện mặt trời BEESOLAR

/

Điện mặt trời