Trang chu
slide
tvc
slide trang chu

WELLCOME TO

DGL MEDIA VIETNAM

View project

LEDUC / photographer

slide trang chu

WELCOME TO

DGL MEDIA VIETNAM

View project

LEDUC / photographer

Du lịch
Slide trang dự án
cover
Slide trang chu

WELCOME TO

DGL MEDIA VIETNAM

View project

LEDUC / photographer

SLIDE DỰ AN

Dự án thực hiện

DGL media Là đơn vị chuyên sản xuất nội dung truyền thông, marketing như: Phim, Ảnh, Diễn họa 3D, 360VR tour,
Tour teambuiding, Event, Content PR, Dịch vụ báo chí, Truyền hình, Chiến lược truyền thông, Tư vấn thiết kế, định hướng phát triển thương hiệu.

BÚN PHỞ TƯƠI XUẤT KHẨU - QP FOOD

Dự án

BÚN PHỞ TƯƠI XUẤT KHẨU - QP FOOD

/

Content Video Maketing

Dầu dược lĩnh cổ viên

Dự án

Dầu dược lĩnh cổ viên

/

Content Video Maketing

Dầu Mãnh Hổ

Dự án

Dầu Mãnh Hổ

/

Content Video Maketing

SEBA Spa và Thủy liệu pháp

Dự án

SEBA Spa và Thủy liệu pháp

/

Content Video Maketing

Macon Beauty & Spa

Dự án

Macon Beauty & Spa

/

Content Video Maketing

Satoyama - Viet A Design

Dự án

Satoyama - Viet A Design

/

Architecture - Interior

Triển lãm Top 10 Awards Pavilion 2022

Dự án

Triển lãm Top 10 Awards Pavilion 2022

/

Architecture - Interior

Thaifex 2023 - QP Food - Exhibition - Vietnam Food

Dự án

Thaifex 2023 - QP Food - Exhibition - Vietnam Food

/

Content Video Marketing