Slide trang dự án
tvc
cover
slide trang chu

WELCOME TO

DGL MEDIA VIETNAM

View project

LEDUC / photographer

Slide trang chu

WELCOME TO

DGL MEDIA VIETNAM

View project

LEDUC / photographer

slide trang chu

WELCOME TO

DGL MEDIA VIETNAM

View project

LEDUC / photographer

slide trang chu

WELLCOME TO

DGL MEDIA VIETNAM

View project

LEDUC / photographer

SLIDE DỰ AN

Dự án thực hiện

DGL media Là đơn vị chuyên sản xuất nội dung truyền thông, marketing như: Phim, Ảnh, Diễn họa 3D, 360VR tour,
Tour teambuiding, Event, Content PR, Dịch vụ báo chí, Truyền hình, Chiến lược truyền thông, Tư vấn thiết kế, định hướng phát triển thương hiệu.

RENDER 3D TOUR 360 APARTMENT

Dự án

RENDER 3D TOUR 360 APARTMENT

/

360 MAX VR

TOÀN CẢNH THỰC TẾ ẢO 360 TP HÀ NỘI

Dự án

TOÀN CẢNH THỰC TẾ ẢO 360 TP HÀ NỘI

/

VIRTUAL REALITY 360

360 CAT BA 2014

Dự án

360 CAT BA 2014

/