Trang chu
slide
tvc
slide trang chu

WELLCOME TO

DGL MEDIA VIETNAM

View project

LEDUC / photographer

slide trang chu

WELCOME TO

DGL MEDIA VIETNAM

View project

LEDUC / photographer

Du lịch
Slide trang dự án
cover
Slide trang chu

WELCOME TO

DGL MEDIA VIETNAM

View project

LEDUC / photographer

SLIDE DỰ AN

Dự án thực hiện

DGL media Là đơn vị chuyên sản xuất nội dung truyền thông, marketing như: Phim, Ảnh, Diễn họa 3D, 360VR tour,
Tour teambuiding, Event, Content PR, Dịch vụ báo chí, Truyền hình, Chiến lược truyền thông, Tư vấn thiết kế, định hướng phát triển thương hiệu.

laco _ Amla product Review_TVC

Dự án

laco _ Amla product Review_TVC

/

MỸ PHẨM CHĂM SÓC TÓC

TEAM BUILDING XANH VILA

Dự án

TEAM BUILDING XANH VILA

/

TEAM BUILDING

ĐỂ CƠN ÁC MỘNG TRONG MƠ

Dự án

ĐỂ CƠN ÁC MỘNG TRONG MƠ

/

Viral video,,Content Video

BIG OF DAY 2018 _HOG HA NOI

Dự án

BIG OF DAY 2018 _HOG HA NOI

/

PHIM SỰ KIỆN

LEADBETTER GOLF ACADEMY

Dự án

LEADBETTER GOLF ACADEMY

/

Giới thiệu năng lực doanh nghiệp, sự kiện trọng đại